درباره ما

. "روستا کالا "شبکه ای است که درحمایت از  تولیدات روستایی که توسط جمعی از جهادگران سراسر کشور راه اندازی شده و پشتیبانی می شود هدف از تشكيل اين شبكه حمايت از توليدات مناطقی است كه به دليل دوري از بازار مصرف و طولانی بودن زنجيره واسطه ها، از سود كمي برخوردار بوده و رونق خود را از دست داده اند. لازم به توجه است خريداران در این شبکه، ضمن شركت در امر خير و توانمندسازي مناطق محروم، با حذف واسطه ها از كالايي اصيل، مرغوب و  با قيمتي پایین‌تر از كالاهاي مشابه برخوردار مي‌شوند، روستا كالا يك شبكه مردمي  با اهداف غير تجاري و در راستاي حمايت از توليد ملي، رونق كسب و كار روستايي، جلوگيري از مهاجرت هاي شغلي و در نهايت پيشرفت مناطق محروم به دست خود روستاييان عزيز است .